Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ có quyết định đúng đắn khi chọn chuyên ngành, sáng ngày 7/1/2017 (Chủ Nhật) tại Hội trường 6B Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức "Buổi hướng nghiệp, báo cáo chuyên đề" cho sinh viên tham gia học phần nghề nghiệp trong học kỳ Hè năm học 2017-2018. 
Buổi báo cáo đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều SV năm I và năm II Khoa Ngoại ngữ đến tham dự. 
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Tâm (GV KNN), Nguyễn Thụy Minh Thy (chuyên viên của Cty Sailun, giới thiệu về công ty Sailun và chia sẻ kinh nghiệm làm việc)   
* Nội dung báo cáo chuyên đề:
- Thông báo quy trình và những vấn đề liên quan đến HPNN.
- Chia sẻ kinh nghiệm làm việc và chọn ngành.
- Trao đổi và đặt câu hỏi với báo cáo viên.
- SV làm bài thu hoạch (bắt buộc) và đạt yêu cầu mới được tham gia học học phần nghề nghiệp vào tháng 6/2018
- Đây là 02 ca học chính thức trong học phần nghề nghiệp và là điều kiện đi học tập thực tế tại doanh nghiệp.
* Thông tin liên hệ: 
  Cô Trần Thị Kim Trang, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
* Một số hình ảnh trong buổi hướng nghiệp:
 
TapsuNN 2018a