Chiều ngày 15/9/2017 tại phòng họp khán đài A, TS. Choy Seng Kim và ông Bryan Tay đến từ Tập đoàn Dioworks đã báo cáo chuyên đề "Giải pháp cho E-Learning" (Presentation on E-Learning), buổi báo cáo đã thu hút rất nhiều các giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham dự và cùng trao đổi chuyên môn.

* Một số hình ảnh trong buổi báo cáo:

TS.Choy 1

TS. Choy Seng Kim báo cáo chuyên đề

TS.Choy 2TS. Choy Seng Kim và ông Bryan Tay trao đổi cùng các giảng viên KNN

TS.Choy 3

 Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề