Ngày 11/3/2017, Tiến sĩ Đoàn Bá Ngọc, Giảng viên Trường University of South Australia, Australia đã có buổi thăm và toạ đàm chuyên đề English Language Learning & Teaching in a Mobile World: Challenges & Posibilities cùng toàn thể Giảng viên Khoa Ngoại ngữ.

Nhân cơ hội này, Tiến sĩ Đoàn Bá Ngọc cũng đã có lời giới thiệu về chương trình Nghiên cứu sinh tại Trường University of South Australia đến BCN Khoa ngoại ngữ. 

 

Một số hình ảnh trong buổi toạ đàm.

DoanBaNgoc1

DoanBaNgoc