Ngày 25/3/2017, Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Thuý, Giảng viên Trường Đại học Việt Đức đã có buổi thăm và toạ đàm chuyên đề Doing Research in Applied Linguistics in Vietnam: Challenges and Opportunities cùng với toàn thể Giảng viên Khoa Ngoại ngữ.

 

BuiThiNgocThuy

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Thuý chụp hình lưu niêm cùng Giảng viên Khoa Ngoại ngữ