1. Thông báo đăng ký NCKHSV:
     Nghiên cứu khoa học SV là một hoạt động thường niên, quan trọng trong suốt quá trình học. Thông qua hoạt động nghiên cứu, sinh viên có điều kiện tìm hiểu học tập chuyên sâu, nâng cao kỹ năng tự học và làm việc nhóm, giúp bản thân thích nghi tốt với môi trường làm việc trong tương lai, và tăng cơ hội xin các học bổng các chương trình sau đại học.
a. Đối tượng tham gia:
Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường trừ sinh viên năm cuối (Sinh viên năm cuối chỉ được đăng ký nhóm tham gia khi cùng thực hiện với ít nhất một thành viên khóa dưới).
b. Hình thức tham gia:
    Sinh viên đăng ký theo các hình thức sau đây:
    - Cá nhân.
    - Nhóm: Tối đa là 03 (ba) thành viên do 01 sinh viên đứng tên làm chủ nhiệm đề tài.
    Lĩnh vực nghiên cứu: ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy, biên phiên dịch, văn hóa...
c. Hồ sơ đăng ký:
    Liên hệ được tư vấn và nhận hồ sơ: thầy Thành
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2. Hướng dẫn thực hiện đề tài NCKHSV
 
3. Các biểu mẫu thường dùng
4. Hướng dẫn trình bày nội dung ý tưởng NCKHSV
    - Trang thứ 1: trang bìa tóm tắt tên ý tưởng (theo mẫu)
    - Trang thứ 2 trở đi: trình bày theo nội dung quy định:
      + Đặt vấn đề: tình hình thực tế, những mô hình hay giải pháp đã được thực hiện và những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân giúp hình thành ý tưởng, sự cần thiết và tính khả thi của ý tưởng.
      + Mục tiêu: nêu lên được sản phẩm cụ thể mà tác giả muốn hướng đến trong ý tưởng (VD: thiết bị, máy móc, sản phẩm, quy trình, cửa hàng,... với các tính năng mới, sáng tạo do tác giả đề xuất)
      + Phương pháp và nội dung thực hiện: phương pháp sử dụng, lộ trình và nội dung thực hiện, các mô hình đề xuất để thể hiện tính sáng tạo của ý tưởng.
      + Ý nghĩa - đề nghị: ý nghĩa khoa học và thực tiễn (tính khả thi), hiệu quả kinh tế - xã hội, quy mô và phạm vi áp dụng. Đề nghị để ý tưởng được thực hiện.
      + Tài liệu tham khảo và phụ lục.
* Lưu ý:
Ý tưởng phải được đánh máy trên khổ giấy A4 (210 x 297), sử dụng font Times New Roman, cỡ chữ 13, đánh số thứ tự ở chính giữa trang, vị trí ở phía trên đầu mỗi trang. Các ý tưởng chỉ được phép dài tối đa 10 trang (không kể phần phụ lục) đối với ý tưởng tham gia vòng loại và 50 trang đối với ý tưởng vào chung kết.
5. Các yêu cầu khi báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH:
   - Tính mới, điểm nổi bật của kết quả NCKH.
   - Tính khoa học trong PP nghiên cứu, cách giải quyết vấn đề.
   - Tính ứng dụng và kinh tế.
   - Cách thức trình bày, hình thức báo cáo.
   - Mức độ hoàn thành, đáp ứng mục tiêu đã đăng ký.