1. Đề tài của ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức: 
"Kỹ năng Nghe của sinh viên các lớp Anh Văn Giao Tiếp 1 trường Đại Học Tôn Đức Thắng: khảo sát thực tế giảng dạy và một số đề xuất nâng cao hiệu quả giảng dạy"
 
Hội đồng nghiệm thu đề tài :
- TS. Ngô Thị Thanh Vân, Khoa NN - Chủ tịch hội đồng
- ThS. Vũ Phương Uyên, Khoa NN - Ủy viên 
- ThS. Nguyễn Thanh Phương, Khoa NN - Ủy viên 
- Phan Thị Thanh Thủy, Phòng KHCN, HT & SĐH - Thư ký
 
2. Đề tài của ThS. Lương Diệu Vinh:
"Những điểm tương đồng và dị biệt giữa phương vị từ 上/下 trong tiếng Hán với từ tương ứng “trên/dưới” trong tiếng Việt và các lỗi sai của sinh viên khi sử dụng phương vị từ 上/下"
 
Hội đồng nghiệm thu đề tài :
- TS. Ngô Thị Thanh Vân, Khoa NN - Chủ tịch hội đồng
- TS. Nguyễn Phước Lộc, Khoa NN - Ủy viên 
- TS. Hồ Tâm Đan, Khoa NN - Ủy viên
- Trần Quốc Hưng, Phòng KHCN, HT & SĐH - Thư ký
 
3. Đề tài của ThS. Nguyễn Ngọc Tâm:
"Business letters for international co-operative activities at Ton Duc Thang University"
 
Hội đồng nghiệm thu đề tài :
- TS. Ngô Thị Thanh Vân, Khoa NN - Chủ tịch hội đồng
- ThS. Trịnh Thị Mỹ Lệ, Khoa NN - Ủy viên 
- TS. Trần Trọng Đạo, Phòng KHCN, HT & SĐH - Thư ký
- Trần Quốc Hưng, Phòng KHCN, HT & SĐH - Thư ký