Tu Chi Thanh
 Từ Chí Thành
 
 Sinh ngày: 12/1/1985
 Khóa học: 2003 - 2007
 Chuyên ngành: Tiếng Trung sư phạm
 Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ-ĐH Tôn Đức Thắng
 Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Nguyen Minh Triet
 Nguyễn Minh Triết
 
 Sinh ngày: 27/10/1991
 Khóa học: 2009 - 2013.
 Chuyên ngành: Tiếng Anh sư phạm
 Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ-ĐH Tôn Đức Thắng
 Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Tran Hoang Dong
 Trịnh Hoàng Đồng
 
 Sinh ngày: 16/7/1988
 Khóa học: 2006 - 2010
 Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại
 Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ-ĐH Tôn Đức Thắng
 Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Hoang Le Quoc Dat
 Hoàng Lê Quốc Đạt
 
 Ngày sinh: 25/06/1991
 Khóa học: 2009 - 2013
 Chuyên ngành: Tiếng Anh sư phạm
 Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ - ĐH Tôn Đức Thắng
 Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Dang Thi Phi Yen
 Đặng Thị Phi Yến
 
 Sinh ngày: 21/11/1991
 Khóa học: 2009 - 2013
 Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại
 Đơn vị: Trung tâm CLC - ĐH Tôn Đức Thắng
 Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Ngo Thi Hien
 Ngô Thị Hiền
 
 Sinh ngày: 18/12/1991
 Khóa học: 2009 - 2013
 Chuyên ngành: Tiếng Anh sư phạm
 Đơn vị: Trung tâm CLC - ĐH Tôn Đức Thắng
 Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Le Trung Bao
 Lê Trung Bảo
 
 Sinh ngày: 03/11/1987
 Khóa học: 2005 - 2009
 Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại
 Đơn vị: Trung tâm đào tạo và Phát triển xã hội
             ĐH Tôn Đức Thắng
 Chức vụ: Trợ lý giám đốc
Hoang Khac Huy
 Hoàng Khắc Huy
 
 Ngày sinh: 25/10/1988
 Khóa học : 2007-2011
 Chuyên ngành: Tiếng Anh sư phạm
 Đơn vị: Bộ phận đào tạo Cao đẳng thực hành
 TCCN Tôn Đức Thắng – ĐH Tôn Đức Thắng
 Chức vụ: Bí thư đoàn–GV bộ môn tiếng Anh
Tran Thi Thu Tham  Trần Thị Thu Thắm

 

 Sinh ngày: 12/12/1987
 Khóa học: 2002 - 2006
 Chuyên ngành: Tiếng Anh sư phạm
 Đơn vị: TT Ngoại Ngữ Hoa Hướng Dương
 Chức vụ: Hiệu phó chuyên môn

Lu Dieu Huy
 Lư Diệu Huy
 
 Sinh ngày: 16/04/1988
 Khóa học: 2006 - 2010
 Chuyên ngành: Tiếng Trung - Anh
 Đơn vị: Công ty TNHH 4U Tours
 Chức vụ: Sales Manager
Nguyen Quoc Trung  Nguyễn Quốc Trung

 

 Sinh ngày: 08/12/1985
 Khóa học: 2009 - 2013
 Chuyên ngành: Tiếng Anh.
 Đơn vị: CTY TNHH Tập đoàn Bitexco
 Chức vụ: Giám sát DVKH–TT mua sắm Icon68

Tran Thi Thanh Nga  Trần Thị Thanh Nga

 

 Sinh ngày: 23/12/1988
 Khóa học: 2006 - 2010
 Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại
 Đơn vị: Văn phòng Luật Frontier Law
 Chức vụ: Quản lý văn phòng kiêm Trợ lý