CỬ NHÂN NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC (Song ngữ TRUNG - ANH)
(chuyên ngành Thương mại, Văn hóa ngôn ngữ) 
 
1. GIỚI THIỆU:
     SV tốt nghiệp ngành Trung - Anh nhận bằng Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc và có trình độ cao đẳng tiếng Anh (có thể đăng ký học bổ sung một số học phần để nhận bằng thứ 2: Cử nhân Ngôn ngữ Anh)    
    Đào tạo cử nhân ngoại ngữ tiếng Trung và trình độ tương đương cao đẳng ngành tiếng Anh có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thí sinh có thể học thêm 1 số học phần để được cấp thêm bằng đại học thứ 2 về cử nhân tiếng Anh. 
 
2. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
     Với kỹ năng tiếng cùng các kiến thức chuyên ngành đã được trang bị trong 4,5 năm học tập, SV tốt nghiệp ngành song ngữ Trung - Anh có thể làm việc trong môi trường có sử dụng tiếng Trung Quốc, tiếng Anh ở các vị trí như thông dịch viên, phiên dịch viên hoặc trở thành chuyên viên của các phòng quan hệ quốc tế của các cơ quan nhà nước, các viện nghiên cứu, các trường học, và làm việc tại các ngân hàng, các doanh nghiêp có quan hệ với các nước và khu vực sử dụng tiếng Trung và tiếng Anh. Hiện nay nhu cầu về nguồn nhân lực vừa thành thạo tiếng Trung Quốc và tiếng Anh là rất lớn, vì thế hầu hết sinh viên sau khi ra trường đều tìm được ngay được việc làm thích hợp tại các cơ quan đối ngoại, công ty nước ngoài như Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong, Singapore….
     SV có thể tham gia thực tập học kỳ cuối; học chương trình 3+1 tại Đài Loan; có nhiều lợi thế để nhận học bổng sau đại học các ngành khác tại Đài Loan.
 
3. TÍNH ỨNG DỤNG:
     - Đạt được khối lượng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn cần thiết đối với một chuyên gia ngôn ngữ;
     - Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết);
     - Nắm vững những kiến thức và kỹ năng cần thiết để công tác có hiệu quả trong các ngành sư phạm, thương mại, và du lịch;
     - Đạt được những kỹ năng cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình sau đại học (tiếng Trung) và liên thông cao đẳng lên đại học (tiếng Anh);
     - Trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết về biên phiên dịch.