CỬ NHÂN NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
(chuyên ngành Thương mại, Văn hóa ngôn ngữ)
 
1. GIỚI THIỆU:
     Đào tạo cử nhân ngành tiếng Trung Quốc có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo; đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 
2. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
     Với kỹ năng tiếng cùng các kiến thức chuyên ngành đã được trang bị trong 4 năm học tập, sau khi tốt nghiệp SV có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, du lịch, phiên dịch, sư phạm... Hiện nay nhu cầu về nguồn nhân lực vừa thành thạo tiếng Trung Quốc vừa có kiến thức chuyên ngành là rất lớn, vì thế hầu hết SV sau khi ra trường đều tìm được ngay được việc làm thích hợp tại các cơ quan đối ngoại, công ty nước ngoài như Trung Quốc, Đài Loan…., làm việc tại các ngân hàng, các doanh nghiêp có quan hệ với các nước và khu vực sử dụng tiếng Trung. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, du lịch Trung Quốc đang rất phát triển,vì thế cơ hội làm việc tại các công ty du lịch là rất cao. Ngoài ra sau khi tốt nghiệp SV còn có thể tham gia giảng dạy tại các trường Đại học hay các trung tâm ngoại ngữ.
     SV có thể tham gia thực tập học kỳ cuối,  và chương trình 3+1 tại Đài Loan.
 
3. TÍNH ỨNG DỤNG:
     - Đạt được khối lượng kiến thức khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên cần thiết đối với một cử nhân tiếng Trung;
     - Đạt được năng lực sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết), bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học;
     - Trang bị các kiến thức cần thiết về lý luận dịch, kỹ năng - kỹ thật nghiệp vụ phiên dịch và biên dịch;
     - Đạt được các kiến thức cơ bản về sư phạm học, tâm lý học, giáo dục học và phương pháp giảng dạy và kỹ thuật giảng dạy tiếng Trung;
     - Trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ để công tác có hiệu quả trong các ngành thương mại và du lịch;
     - Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho SV tiếp tục học cao hơn với các chương trình sau đại học.

 
4. CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC:
    Từ Chí Thành,
    SV tốt nghiệp năm 2007, từng đảm nhận vị trí Trưởng phòng đối ngoại của Trường Hoa ngữ thương mại Thành phố, đã nhận học bổng du học Thạc sỹ và Tiến sỹ chuyên ngành tiếng Trung tại trường Đại học Thượng Hải – Trung Quốc. 
     Hiện là giảng viên tiếng Trung của Khoa Ngoại ngữ thuộc trường ĐH Tôn Đức Thắng.