I. Thời gian, địa điểm:
   - Địa điểm: Hội trường A
   - Thời gian: 06h30 thứ năm, ngày 03/05/2018
    (SV tốt nghiệp loại giỏi, trước tiến độ, TOEIC điểm cao, SV đạt thành tích khác và SV đăng ký được sắp xếp lên trước)
 
II. Thông tin chung:
    SV đăng ký dự lễ tốt nghiệp theo link: https://goo.gl/forms/3RnU1pIsmO9oM0gX2
    chậm nhất là 17h00 Chủ nhật, ngày 22/04/2018.
+ Tập trung tổng duyệt (08g thứ 4 ngày 02/05/2018) tại HT A và dự lễ chính thức đúng giờ.
+ Sinh viên đóng lệ phí tốt nghiệp từ ngày 16/04 đến 20/04/2018 tại phòng Tài chính.
+ Nhận lễ phục từ 08:00 ngày 02/05/2018 tại văn phòng Khoa ngoại ngữ (phòng B005).
+ SV sẽ trả lễ phục tại văn phòng KNN sau khi tham dự lễ xong trước 11h30 ngày 03/05/2018.
+ SV theo dõi email (đã đăng ký trên link) để biết thời gian và địa điểm tập trung dự lễ.
* Ghi chú:
   SV phải tham gia tổng duyệt (8g ngày 02/05/2018) mới được tham dự lễ.
  Đối tượng tổng duyệt: Sinh viên giỏi, sinh viên tốt nghiệp trước tiến độ, sinh viên đạt điểm TOEIC cao, SV đạt thành tích khác và sinh viên chính quy các khoa được sắp xếp lên nhận bằng trước
  Sẽ được thông báo qua email trước 17:00 ngày 01/05/2018