DS GIÁO SINH THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPT LONG THỚI
Năm học: 2017-2018
 
STT MSSV HỌ VÀ TÊN GIÁO SINH
1 01401165

Châu Tuyền Luân

2 01401199 Trần Thị Bé Hiền
3 01401174 Nguyễn Thị Hằng
4 01401121 Nguyễn Thị Thuỳ Trang
5 01401197 Nguyễn Thị Như Sao
6 01401187 Trần Thanh An
7 01301068 Vũ Hương Giang
8 01401104 Phan Tấn Bích Ngọc
9 01401044 Nguyễn Thành Tâm
10 01401065 Nguyễn Thị Loan
11 71306399 Nguyễn Quỳnh Trang
12 01201067 Nguyễn Thị Mai
13 01201190 Trần Nguyễn Khánh Vi
14 01301013 Nguyễn Ngọc Anh
15 01401158 Đặng Ngọc Trâm
16 01301309 Lê Thị Anh Thư
 
 ----------------------------------------------
 
DS GIÁO SINH THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
Năm học: 2017-2018 
 
STT MSSV HỌ VÀ TÊN GIÁO SINH
1 01401076 Trần Ánh Tuyết
2 01401100 Nguyễn Thạch Hảo
3 01401164 Trần Thanh Thuỷ Tiên
4 01301188 Phạm Thị Diễm Ngọc
5 01301098 Đỗ Nhật Hiếu
6 01401060 Nguyễn Trần Thảo Vy
7 01401102 Võ Trọng Nghĩa
8 01401063 Nguyễn Thị Lành
9 01401168 Trần Linh Giang
10 01401001 Lê Thị Ngọc Diễm
11 01401161 Thái Bảo Trân
12 01401005 Phan Nguyễn Hoài Như Ý
13 21300450 Nguyễn Thị Thu Hương
14 01401067 Nguyễn Hoàng Bích Loan
15 01401030 Phan Đăng Thái Thảo
 
 
------------------------------------------------
 
DS GIÁO SINH THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPT PHƯỚC KIỂN
Năm học: 2017 -2018
 
 
STT MSSV HỌ VÀ TÊN GIÁO SINH
1 01401133 Võ Thuý Vi
2 01401011 Nguyễn Thanh Trúc
3 01401188 Đỗ Thị Thuỳ Dung
4 01401190 Đặng Ngọc Lan Quyên
5 01203130 Tống Mỹ Hằng
6 01401134 Trần Mai Linh
7 01203218 Lê Ngọc Thảo
8 01401021 Cao Thuỳ Linh
9 01401007 Huỳnh Lưu Li
10 01401054 Võ Thị Hồng Thuý
11 01401051 Phan Thị Hồng Ngân
12 01401043 Đặng Mỹ Trinh
13 01401078 Phạm Thiên Thảo Nguyên
14 01401172 Trần Ngọc Châu
15 01401128 Lê Trọng Tuấn
16 01401018 Lê Thị Thuỳ Liễu