STT MSSV HỌ VÀ TÊN GIÁO SINH
1 01580001 Lê Ngọc Anh Thư
2 01480221 Nguyễn Thị Thu Hiền
3 01580056 Nguyễn Ngọc Tú Minh
4 01580021 Phan Lý Phương Vy
5 01580058 Lâm Khánh Vy
6 01380158 Nguyễn Thị Quỳnh Hương
7 01580018 Đoàn Thuỳ Bảo Vy
8 01580024 Nguyễn Thanh Nguyệt
9 01480392 Nguyễn Ngọc Hoàng Quý
10 01580057 Nguyễn Lê Kim Thoa
11 71205260 Bùi Khánh Trúc
12 01203265 Nguyễn Lê Minh Tú
13 01303279 Trương Thị Ngọc Nhi
14 01380338 Võ Thị Ngọc Thuý
15 01380029 Nguyễn Lâm Quang Thuỵ
16 01480285 Nguyễn Thị Thuỳ Dung
17 01480228 Đoàn Thị Ngọc Duyên
18 01480421 Đặng Thị Ngọc Huyền
19 01480217 Phạm Thị Xắn
20 01480052 Hoàng Thị Trúc Xuân
21 01480284 Trần Nguyễn Kim Xuyến
22 01480083 Lê Thị Hải Yến
23 01580032 Trần Tố Anh
24 01580094 Trần Thị Hoài Linh
25 01580089 Phạm Thị Tuyết Mai
26 01580035 Đoàn Thị Thu Nga
27 01580023 Cao Võ Hoàng Toại
28 01580067 Mai Thị Thuỳ Trang