Căn cứ vào quyết định số 1217/2017/TĐT – QĐ ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng về việc ban hành Qui định về chính sách trao học bổng sau đại học. Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên (Trung tâm HTDN&CSV) trích dẫn Qui định học bổng sau đại học dành cho Cựu sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) như sau:
 
1. Học bổng đào tạo thạc sĩ.
 
1.1. Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo.
     a. Sinh viên viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự xét tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, đã trúng tuyển và nhập học.
     b. Học viên dự thi tuyển sinh đầu vào đạt loại xuất sắc, đã nhập học.
 
1.2. Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo.
     a. Sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự thi tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; đã trúng tuyển và nhập học.
     b. Giảng viên, viên chức của TDTU đã trúng tuyển cao học và nhập học.
     c. Học viên có điểm trung bình tích lũy năm thứ nhất đạt từ loại giỏi trở lên
 
1.3. Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo.
     a. Cựu sinh viên của TDTU thi và học cao học tại Trường.
     b. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của các trường đại học công lập khác dự thi tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; thi đậu và học tại TDTU.
     c. Giáo viên các tỉnh đang giảng dạy tại các trường phổ thông, học cao học tại Trường.
 
2. Thông tin liên hệ:
Phòng sau đại học (Phòng A305 - Lầu 3, Nhà A).
Trường đại học Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q7, TPHCM.
Tel: (08)37 755 059.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">.