CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH
(chuyên ngành Thương mại, Sư phạm)

 

1. GIỚI THIỆU:
Đào tạo cử nhân ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
Chương trình nhằm giúp SV:
- Đạt được khối lượng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn cần thiết đối với một chuyên gia ngôn ngữ;
- Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết);
- Nắm vững những kiến thức và kỹ năng cần thiết để công tác có hiệu quả trong các ngành sư phạm, thương mại, và du lịch;
- Đạt được những kỹ năng cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình sau đại học;
- Trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết về biên phiên dịch.
 
2. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
Với kỹ năng tiếng cùng các kiến thức chuyên ngành đã được trang bị trong 4 năm học tập, sau khi tốt nghiệp SV có thể tham gia giảng dạy tiếng Anh ở bậc trung học, cao đẳng, đại học, và các trung tâm ngoại ngữ và có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực có sử dụng tiếng Anh như thương mại, dịch vụ, phiên dịch, du lịch, v.v.
SV có nhiều cơ hội nhận học bổng sau đại học tại các trường đại học nước ngoài.
Có thể tham gia chương trình (3+1) tại Đài Loan

 

* Một số hình ảnh trong hoạt động giảng dạy: