STT NỘI DUNG

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

ĐỊA ĐIỂM

DỰ KIẾN

1

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần I

Chủ đề: “Lễ phép học đường”

27/08/2017 ĐH Tôn Đức Thắng
2

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ II

Chủ đề: “Chào đón Tân sinh viên”

17/09/2017 ĐH Tôn Đức Thắng
3

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ III

Chủ đề: “TDT Hanyu Running man câu chuyện chuyên cần và đạo đức

22/10/2017 ĐH Tôn Đức Thắng
4

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ IV

Chủ đề: “Cuộc thi Tìm hiểu Ngôn ngữ Văn hóa TQ”

26/11/2017 ĐH Tôn Đức Thắng
5

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ V

Chủ đề: “Tết dân tộc”

21/01/2018 ĐH Tôn Đức Thắng
6

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ VI

Chủ đề: “Thi thử năng lực Hán ngữ HSK”

25/03/2018 ĐH Tôn Đức Thắng
7

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ VII

Chủ đề: “Đi học và đi làm”

29/04/2018 ĐH Tôn Đức Thắng