Cùng với sự phát triển nhanh chóng của thời đại quốc tế hóa, sự giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, các sinh viên còn thiếu một sân chơi bổ ích, lành mạnh, thiếu đi môi trường để thường xuyên thực hành khẩu ngữ. Và FFL Zone ra đời như lời giải tất yếu cho bài toán "môi trường giao tiếp ngôn ngữ" dành cho tất cả các sinh viên Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại Học Tôn Đức Thắng.

1. Sứ mệnh của FFL Zone
- FFL Zone là một sân chơi để sinh viên có thể gặp gỡ, giao lưu, vui chơi, học hỏi và rèn luyện các kỹ năng trong việc sử dụng ngoại ngữ.
- FFL Zone tạo cơ hội để sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của Tiếng Anh và Tiếng Trung trong công việc, sự nghiệp, cuộc sống.
- FFL Zone là nơi sinh viên gặp gỡ, trau dồi những nội dung kiến thức chuyên ngành của lĩnh vực học tập.
- FFL Zone không chỉ là nơi giúp sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ mà còn là nơi tạo thêm cơ hội hình thành ý thức khởi nghiệp cho sinh viên.

2. Mục đích:
- Học tập, rèn luyện và nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.
- Phát triển kỹ năng phản xạ trong giao tiếp và kỹ năng nói.
- Phát triển ý thức tự học của sinh viên

3. Đối tượng:
FFL Zone là một sân chơi học thuật mở, luôn chào đón tất cả các đối tượng sinh viên của Trường yêu thích tiếng Anh và tiếng Trung có nhu cầu rèn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung trên cơ sở nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của FFL Zone và của Trường.
Đối tượng tham gia là sinh viên Khoa Ngoại Ngữ, bao gồm:
• Hội viên FFL Zone: Bắt buộc tham dự đủ 100% tổng số buổi quy định (tham dự 1 ca học/tuần). Có trách nhiệm hỗ trợ Ban điều hành FFL Zone khi có yêu cầu.
• Người tham dự không phải hội viên: Bắt buộc tham dự 1 ca học/ tuần.

4. Quyền lợi và trách nhiệm của Ban Điều Hành FFL ZONE, hội viên và người tham dự:
- Quyền lợi: Ban Điều Hành FFL ZONE và hội viên được ghi nhận thành tích, công sức đóng góp và khen thưởng qua các hình thức quà tặng, cộng điểm hoạt động, giấy khen, giấy xác nhận, được ưu tiên xem xét về học bổng, thưởng, thực tập kiến tập, việc làm theo quy định chung. Các thành viên khác với mức độ đóng góp khác nhau cũng sẽ được ghi nhận và khen thưởng phù hợp.
*Ban điều hành được đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từng học kỳ như sau:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 30 điểm
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 25 điểm
Hoàn thành nhiệm vụ: 20 điểm
* Hội viên được đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từng học kỳ:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 20 điểm
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15 điểm
Hoàn thành nhiệm vụ: 10 điểm
- Đóng góp của hội viên và Ban điều hành: 7.000 đồng/tháng/hội viên.
- Trách nhiệm: Thực hiện nhiệm vụ khi có phân công từ Ban điều hành FFL Zone.
Tích cực tham gia các đóng góp và hoạt động khi có yêu cầu từ Ban điều hành FFL Zone.
- Thành viên không phải Ban điều hành và hội viên nếu tham dự hoạt động được tính điểm theo Quy chế hoạt động ngoại khóa của sinh viên.

5. Kinh phí hoạt động của FFL Zone:
- Từ các hoạt động có khách mời báo cáo, các buổi giảng dạy, bồi dưỡng, và các hoạt động chuyên môn khác. ...
- Đóng góp của hội viên và Ban điều hành: 7.000 đồng/tháng/hội viên.
- Các hoạt động không thu phí:
• Các hoạt động gặp gỡ, trao đổi học tập và hỗ trợ hàng ngày.
• Các hoạt động gặp mặt, tư vấn doanh nghiệp (nếu có)
• Các hoạt động khác tùy theo tính chất.

6. Địa điểm – Thời gian hoạt động:
- Địa điểm hoạt động: Lầu 4 - Sảnh 4B
- Thời gian hoạt động: Sáng 8g00-11g30; chiều 14g00-17g00 từ thứ 2 đến thứ 6 (Trừ các tuần thi học kỳ, thời gian hè, Tết và nghỉ Lễ)
Chia thành 4 ca như sau:
Ca 1: 8g00-9g30 Ca 3: 14g00-15g30
Ca 2: 9g30-11g30 Ca 4: 15g30-17g00

7. Liên hệ đăng kí và tư vấn:
- Địa điểm: Góc FFL Zone - Lầu 4 - Sảnh 4B
- Thời gian: Sáng 8g00-11g30; chiều 14g00-17g00 từ thứ 2 đến thứ 6