1. Đơn đề nghị hoãn thi
2. Đơn đề nghị dự thi
3. Đơn đề nghị chuyển giờ thi
4. Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời
5. Đơn đề nghị thôi học
6. Đơn đề nghị nhập học lại (Sau khi nghỉ học tạm thời)
7. Đơn đề nghị miễn/chuyển điểm các học phần
8. Đơn đề nghị phúc khảo bài thi
9. Đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo
10. Đơn đề nghị chuyển hệ đào tạo
11. Đơn đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh
12. Đơn đề nghị miễn học anh văn giao tiếp
 

 Mẫu đơn đăng ký làm đề tài Nghiên cứu khoa học SV